Jeotermal
 • Yenilenebilir, Sürdürülebilir,
  Tükenmez Bir Enerji Kaynağı
 • Jeotermal Slider
  Yenilenebilir, Sürdürülebilir,
  Tükenmez Bir Enerji Kaynağı

INDIGO JEOTERMAL

Indigo Jeotermal bir Indigo Group firması olup, Türkiye’nin en önemli kültür turizm bölgelerinden olan Kapadokya bölgesinin Jeotermal enerji kaynaklarına yoğunlaşmaktadır.

Indigo Group olarak, Kapadokya bölgesinin Jeotermal enerji anlamında Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri olduğuna inanıyor ve özellikle lüks termal turizm, elektrik enerjisi üretimi, ısıtma ve seracılık alanlarında enerji kullanımı için atılımlar gerçekleştiriyoruz.

Jeotermal Enerjinin doğası gereği sürdürülebilir, yenilenebilir, çevre dostu ve güvenilir olması bölgenin coğrafi dokusuyla ve Indigo Group vizyonu ile birebir örtüşmektedir. Elektrik enerjisi üretimi, lüks termal turizm ve seracılık alanlarında yapacağımız münferit ve entegre projelerle Jeotermal Enerjinin kullanım çeşitliliği anlamında Kapadokya bölgesinin dünyaya örnek olacağına ve Jeotermal enerji kaynakları ile bir bölgesel kalkınmanın sağlanabileceğine inanıyoruz.

Jeotermal

JEOTERMAL
ÇALIŞMALARIMIZ

Kapadokya bölgemizde 2008 yılından bu yana almış olduğumuz 31 ruhsat sahasında yaklaşık 100.000 hektar alanda Jeofizik anlamında sahanın tamamı incelenmiş ve bu bilgiler rezistivite, Jeokimya verileri, Gravite, Manyetik ve MT verileri doğrultusunda oluşturulan haritalarda belirtilen faylar üzerine yapılan Gradyan sondajları, üretim kuyuları ve bu sondajlardan elde edilen bilgiler neticesinde elektrik üretimi, seracılık, termal ve sağlık turizmi için yeterli sıcak su ve buharın bir çok sahamızda olduğu görülmüştür.

Ayrıca sahalarımızın bazılarında %99.9 saflıkta karbondioksit tespit edilmiştir.

Jeotermal

GALERİ

TÜRKİYE'DE JEOTERMAL ENERJİ

21. yüzyılın başlarında, dünyada sanayinin hızla gelişmesinin doğal bir sonucu olarak, ülkemizde ve tüm dünyada enerji ihtiyacı yadsınamaz bir oranda artmıştır. Petrol ve Doğalgazın en önemli enerji kaynakları olduğu günümüzde “temiz ve yeşil” enerjinin önemi her geçen zaman gün yüzüne çıkmaktadır. Bu gerçeklere ek olarak, ülkemizin yeraltı zenginliklerinin ve özellikle de jeotermal enerji potansiyelinin büyük kısmı halen keşfedilmeyi beklemektedir.

Jeotermal enerji;

 • Yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez bir enerji kaynağı olması,
 • Türkiye gibi jeotermal enerji açısından şanslı ülkeler için bir öz kaynak teşkil etmesi,
 • Temiz ve çevre dostu olması,
 • Yanma teknolojisi kullanılmadığı için sıfıra yakın emisyona sebebiyet vermesi,
 • Konutlarda, tarımda, endüstride, sera ısıtmasında ve benzeri alanlarda çok amaçlı ısıtma uygulamaları için ideal şartlar sunması,
 • Rüzgâr, yağmur, güneş gibi meteoroloji şartlarından bağımsız olması,
 • Kullanıma hazır niteliği,
 • Fosil enerji veya diğer enerji kaynaklarına göre çok daha ucuz olması,
 • Arama kuyularının doğrudan üretim tesislerine ve bazen de re-enjeksiyon alanlarına dönüştürülebilmesi,
 • Yangın, patlama, zehirleme gibi risk faktörleri taşımadığından güvenilir olması,
 • %95'in üzerinde verimlilik sağlaması,
 • Diğer enerji türleri üretiminin (hidroelektrik, güneş, rüzgar, fosil enerji) aksine tesis alanı ihtiyacının asgari düzeylerde kalması; yerel niteliği nedeniyle ithalinin ve ihracının uluslararası konjonktür, krizler, savaşlar gibi faktörlerden etkilenmemesi,
 • Konutlara fueloil, mazot, kömür, odun taşınması gibi problematikler içermediği için yerleşim alanlarında kullanımının rahatlığı

gibi nedenlerle büyük avantajlar sağlanmaktadır.